Social science scholarship has identified complex linkages between society and science, but it has been less successful at actually enhancing those linkages in ways that can add to the value and capability of each sector.— David Guston & Dan Sarewitz, 2002

De Proeffabriek

De Proeffabriek is een adviesbureau voor verantwoord innoveren. Wij ondersteunen kennisintensieve organisaties bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen rond opkomende technologieën zoals nano- en biotechnologie.

Onderzoek en advies

Wij ontwikkelen nieuwe methoden om onderzoek en innovatie beter te laten aansluiten op maatschappelijke uitdagingen. We betrekken de ‘gebruikers’ van kennis - beleidsmakers, burgers en bedrijfsleven - in een vroeg stadium bij het onderzoek, zodat ethische en maatschappelijke overwegingen al in de ontwerpfase worden meegenomen.

Training en onderwijs

We geven training en onderwijs op het gebied van technology assessment, ethiek en sociaal ondernemerschap.

Projectaanvragen

We ondersteunen onderzoekers bij projectaanvragen en zijn partner in diverse EU-projecten. De aansluiting van de aanvraag op de maatschappelijke context staat daarbij centraal.

Workshops en lezingen

We geven regelmatig lezingen en modereren workshops.

Publicaties

We schrijven academische en populair-wetenschappelijke teksten, in opdracht en op eigen initiatief.

Samen met 13 partners uit heel Europa organiseert De Proeffabriek een maatschappelijke dialoog over de verantwoorde ontwikkeling van nanotechnologie: NanoDiode

Kliniek van de Toekomst

De Proeffabriek is nauw betrokken bij de 'genetische kliniek van de toekomst'. Dit project brengt de uitdagingen rond de klinische toepassing van Next-Generation Sequencing in kaart. 

Opening up the lab

Het boek: Early engagement and new technologies: Opening up the laboratory verkent verschillende manieren om ethische en maatschappelijke vragen rond nieuwe technologieën in een vroeg stadium van ontwikkeling aan de orde te stellen.