The gradual extension of democracy into the technical sphere is one of the great political transformations of our time. — Andrew Feenberg

Ethiek voor Biologen - UvA/Conscience

Daan Schuurbiers begeleidt sinds 2005 met enige regelmaat de werkcolleges voor het vak Beroepsethiek voor biologiestudenten aan de UvA (in opdracht van Conscience BV). Het vak (6 ECTS) bespreekt de basisprincipes van ethiek aan de hand van de beroepscode voor biologen van het NIBI. In de eerste twee weken worden centrale thema's besproken: ethiek, meta-ethiek, morele oordelen en argumenteren; het begrip eigenwaarde, duurzaamheid, biologisch wereldbeeld, commercialisering in de wetenschap en de verantwoordelijkheid van de onderzoeker. In de laatste twee weken werken de studenten samen aan een groepsopdracht waarin ze een moreel dilemma uit de biologische beroepspraktijk uitwerken.        

Beschrijving van het vak

Een beschrijving van het vak Beroepsethiek is te vinden in de studiegids van de UvA.