Social science scholarship has identified complex linkages between society and science, but it has been less successful at actually enhancing those linkages in ways that can add to the value and capability of each sector.— David Guston & Dan Sarewitz, 2002

CSG Academy

Het CSG heeft in 2013 in samenwerking met De Proeffabriek en eNovITe een groep CSG-onderzoekers ondersteuning geboden bij de vertaling van hun onderzoeksresultaten naar concrete producten en diensten. Vijf onderzoekers werkten onder begeleiding van individuele coaches aan de ontwikkeling van hun dienst of product - en aan hun eigen ondernemersvaardigheden.

De deelnemers hebben plannen uitgewerkt voor een cardiogenetica nascholing voor Nederlandse huisartsen; een serie workshops over personalised medicine voor patiëntvertegenwoordigers; een online cursusmodule bioethiek voor huisartsen; een creatief concept om belangstellenden kennis te laten maken met wetenschap en techniek; en de ontwikkeling van maatschappelijke indicatoren voor proefdierkundig onderzoek.

Het moeilijkste (en belangrijkste) leerpunt voor de deelnemers in het traject was de overgang van aanbod- naar vraaggestuurd denken: ‘wie heeft er eigenlijk behoefte aan mijn dienst of product?’ Het zwaartepunt van de workshops lag dan ook bij het verwoorden van de toegevoegde waarde van de beoogde producten. Een van de deelnemers verwoordt het als volgt: “door dit project heb ik wel geleerd dat ook als academicus het belangrijk is om niet in je ivoren toren te blijven zitten, en dat valorisatie en knowledge sharing naar een breder publiek ook interessant is, én dat je er als academicus van groeit.”

Ervaring van een deelnemer

Meggie Pijnappel hield voor LEV een logboek bij over haar deelname aan de CSG Academy: