“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.”— Clarence Darrow, 1925

The Art of Risk Analysis and Technology Assessment - NanoNextNL

De Proeffabriek organiseert samen met Ad Ragas* een serie cursussen over de kunst van risico-analyse en technology assessment (RATA) voor jonge onderzoekers van NanoNextNL. Het cursusprogramma volgt nanotechnologieën op hun weg van het lab naar de maatschappij. Presentaties door vooraanstaande onderzoekers worden afgewisseld met intensief groepswerk waarin de cursisten een RATA-thema voor hun eigen onderzoek uitwerken.       

* Ad Ragas is hoogleraar aan de Open Universiteit en universitair docent bij de Afdeling Milieuwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.  

Flyer RATA cursus

Deze flyer van de NanoNextNL RATA cursus geeft de opzet en doelstellingen  van de cursus weer: