“The philosophers have interpreted the world in various ways; the point however, is to change it.”— Marx, 1845

Midstream engagement: ZonMw theminar

De Proeffabriek organiseerde in 2012 een ZonMw theminar over 'Midstream Engagement'. Na een korte toelichting op dat begrip, gevolgd door enkele praktijkvoorbeelden, ging Daan Schuurbiers in gesprek met de zaal over de vraag hoe ZonMw onderzoekers en projectleiders kan ondersteunen om beter na te denken over de maatschappelijk impact van onderzoek.

Aankondiging en presentatie