"In the time of the parenthesis, we have extraordinary leverage and influence - individually, professionally, and institutionally - if we can only get a clear sense, a clear conception, a clear vision, of the road ahead."— John Naisbitt, 1982

Onderzoek

'Verantwoord innoveren' is geen vastomlijnd proces, maar een veld in ontwikkeling. Vragen rond de aansluiting van onderzoek en innovatie op maatschappelijke uitdagingen raken aan de meest uiteenlopende onderzoeksgebieden: innovatiewetenschappers bestuderen de processen die leiden van onderzoek naar nieuwe producten; beleidsonderzoekers analyseren de uitwerking van beleidskeuzes op de onderzoekspraktijk; milieuwetenschappers kijken naar de gevolgen van nieuwe productieprocessen voor mens en milieu; wetenschapssociologen bestuderen onderzoeksculturen; filosofen overdenken de bredere maatschappelijke consequenties van nieuwe technologie├źn.

  Kruisbestuiving

  Al die vakgebieden spelen een rol in de omslag naar verantwoord innoveren. Daarom onderhoudt De Proeffabriek nauw contact met verwante onderzoeksgroepen aan verschillende universiteiten. Sociaalwetenschappelijk onderzoek is de bron van waaruit wij nieuwe methodes en technieken ontwikkelen. Omgekeerd proberen we onderzoekers uit te dagen om na te denken over praktische toepassingen van hun onderzoek. We ondersteunen jonge onderzoekers die hun onderzoeksresultaten in de praktijk willen brengen. Daarnaast leveren we een bijdrage aan de verdere vormgeving van het begrip verantwoord innoveren:

  • We analyseren innovatieprocessen in de technologische praktijk. 
  • We ontwikkelen nieuwe vormen van interdisciplinaire samenwerking tussen technologen en sociale wetenschappers. 
  • We bedenken nieuwe methoden om 'gebruikers' bij technologische ontwikkelingen te betrekken. We analyseren beleidsontwikkelingen rond verantwoord innoveren.

   

   

  Opening up the lab

  Het boek: Early engagement and new technologies: Opening up the laboratory verkent verschillende manieren om ethische en maatschappelijke vragen rond nieuwe technologie├źn in een vroeg stadium van ontwikkeling aan de orde te stellen.

  STIR

  Het Socio-Technical Integration Research (STIR)-project onderzoekt de mogelijkheden voor interdisciplinaire samenwerking in het lab op basis van 20 labstudies wereldwijd.