"Perhaps the next phase in the development of Science and Technology Studies must be a more urgent concern for  communication and translation: for making ‘real’ its true potential."— David Edge, 1995

Opening up the lab

Het boek: Early engagement and new technologies: Opening up the laboratory, geredigeerd door Neelke Doorn, Daan Schuurbiers, Ibo van de Poel en Mike Gorman, verkent verschillende manieren om ethische en maatschappelijke vragen rond nieuwe technologieën in een vroeg stadium van ontwikkeling aan de orde te stellen. Het boek bevat bijdragen van vooraanstaand onderzoekers op het gebied van interdisciplinaire samenwerking, technology assessment en value-sensitive design.