Education is what survives when what has been learned has been forgotten.— B.F. Skinner, 1964

Waarom we het doen

Wij zijn overtuigd van de kracht van nieuwe technologieën om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Maar we denken ook dat onderzoek en innovatie op een andere manier moet worden ingericht om daadwerkelijk een antwoord te bieden op die uitdagingen: van technology push naar society pull. Dat vraagt om andere keuzes op het gebied van onderzoeksbeleid, -uitvoering en -evaluatie.  

Er is al jaren een groeiende aandacht voor verantwoord innoveren: de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid, energievoorziening en milieu worden steeds duidelijker zichtbaar. Onderzoeksfinanciering is daarom meer en meer gericht op relevantie en maatschappelijke meerwaarde. Burgers verwachten van wetenschap en industrie dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Door deze veranderingen blijkt verantwoord innoveren een competitief voordeel te bieden.   

Maar het is voor onderzoekers en ondernemers niet altijd duidelijk wat de omslag naar verantwoord innoveren in de dagelijkse praktijk betekent. De Proeffabriek biedt ondersteuning bij die vertaalslag van theorie naar praktijk. Op basis van sociaalwetenschappelijke inzichten ontwikkelen we nieuwe methodes waarmee we onderzoek en innovatie beter op maatschappelijke uitdagingen kunnen laten aansluiten. 

Visie

Door de nadruk op maatschappelijke uitdagingen in de nieuwe industriële revolutie wordt verantwoord innoveren een competitief voordeel voor kennisintensieve organisaties. De ‘zachte’ wetenschappen spelen een belangrijke rol bij de heroriëntatie van onderzoek en innovatie op maatschappelijke vraagstukken.

Missie

De Proeffabriek ontwikkelt nieuwe methoden om onderzoek en innovatie beter op maatschappelijke uitdagingen te laten aansluiten.