“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.”— Clarence Darrow, 1925

Wie we zijn

Wij zijn praktijkonderzoekers die verder willen kijken dan hun peer-reviewed journals. We zijn ondernemers met idealen: ons uitgangspunt is dat meer aandacht voor de sociale context van innovatie goed is voor organisaties en hun omgeving. Wij noemen dat verantwoord innoveren. We hebben er gedegen onderzoek naar gedaan, en brengen die kennis nu in de praktijk.

De adviseurs van De Proeffabriek combineren een achtergrond in een van de sociale wetenschappen met kennis van de innovatiepraktijk. De meesten van ons hebben een aanstelling bij de universiteit en doen op freelance-basis advieswerk voor De Proeffabriek. 

De Proeffabriek is een spin-off van CSG Centre for Society and the Life Sciences, een interuniversitair samenwerkingsverband voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van genomics en de life sciences dat werd gecoördineerd door de Radboud Universiteit Nijmegen.

Kruisbestuiving

De Proeffabriek onderhoudt nauw contact met verwante onderzoeksgroepen aan verschillende universiteiten. Sociaalwetenschappelijk onderzoek is de bron van waaruit wij nieuwe methodes en technieken ontwikkelen. Tegelijkertijd proberen we onderzoekers uit te dagen om na te denken over praktische toepassingen van hun onderzoek. We ondersteunen jonge onderzoekers die hun onderzoeksresultaten in de praktijk willen brengen. Ook willen we de universiteiten laten zien dat goed onderzoek en praktisch nut samen kunnen gaan.